TARTALOM

MEGALAKULÁS

"Amikor a Collegium Pannonicum megalapítását elhatároztuk, azok a történelmi előzmények voltak meghatározóak, amelyek az emberiség békésebb időszakait idézik fel.
Ezek az évszázadok az építkezés időszakai, amelyek a maguk módján éppolyan nehéz küzdelmek árán termelik ki a döntéseket, mint a heroikusabb korok, de amelyekre aztán, mint "régi szép idők"-re emlékezünk vissza. Ezeknek az időszakoknak mindig megvoltak azok a véleményformáló csoportjai, amelyek képesek voltak értelmezni az adott folyamatokat, megoldásokat javasolni, amelyek határozottan ki mertek állni érdekeik mellett, ugyanakkor tettre készek és szolidárisak voltak hazájukkal.
A Collegium Pannonicum politikai értékek mentén szerveződik: tagjai, pártolói, szakértői olyan fiatal értelmiségiek, akik kereszténydemokrata értékrendet vallanak, (...) ugyanakkor pártoktól független szellemi műhelyként határozzuk meg magunkat."

(részlet küldetésnyilatkozatunkból)

A Collegium Pannonicum Alapítványt 2007. július 20-án jegyezte be a Fővárosi Bíróság.

 

6. KÁRPÁT-MEDENCEI NYÁRI EGYETEM NAGYVÁRADON

Az idén 6. alkalommal Nagyváradon megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Nyári Egyetem a magyarországi illetve a határontúli fiatal magyar értelmiség egyik legfontosabb találkozóhelye, fóruma, mely jelenleg a szervezők példanélküli összefogásán alapul.
Célunk egy igényes és átfogó képzési forma megvalósítása, mely lehetőséget teremt a kárpát-medencei - romániai, vajdasági, kárpátaljai, magyarországi, felvidéki - magyar hallgatók számára, hogy egy hosszútávon együttműködő tudományos, kulturális "szellemi műhely" jöjjön létre.
A nyári egyetem fő témája idén az oktatás volt, több különböző aspektusból körbejárva.
A fenti szempontok figyelembe vételével előadóinkat egy adott szakterület prominens képviselői, kutatói, szakértői köréből választottuk ki; külön eredményként kell értékelnünk, hogy vendégül láthattunk európai parlamenti képviselőt, aki esélyegyenlőségi témában adott elő, és immár a multinacionális üzleti szféra is képviseltette magát.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége partnereként a nagyváradi 6. Kárpát-medencei Nyári Egyetemen (2007. augusztus 5-11.) alapítványunk 9 előadóval képviselte magát:

  1. Walter Virág az Európai Parlament munkatársa: Hetedik kutatási keretprogramon alapuló együttműködési lehetőségek és hallgatói ösztöndíjak az EU-ban
  2. Almássy Kornél, az MKOGY Oktatási Bizottság tagja - Bolognai folyamat az európai gyakorlatban
  3. Mohácsi Viktória, az Európai Parlament Kultúra és Oktatási bizottságnak tagja - Hatékony-e az EU saját ajánlásainak érvényesítésében
  4. Forrai Tamás SJ igazgató, Miskolci Jezsuita Gimnázium: Milyen oktatásra van szüksége ma Európának?
  5. Kiss Gábor MES: Az európai gondolat elterjesztésének fontossága az oktatásban 50 év tapasztalata alapján
  6. Batta Mária főosztályvezető, OTP Bank Humánpolitikai Igazgatóság: Vállalkozói szféra és a szakképzés viszonya
  7. Zilahi László (Szülőföld Alap): Nemzetstratégiai kérdések (mit kell(ene) támogatnia az anyaországnak?)
  8. Tőkéczki László történész: gr. Klebelsberg Kunó emlékezete halálának 75. évfordulóján
  9. filmklub szervezése, életút-beszélgetés Gulyás Gyula dokumentumfilm-rendezővel

http://www.karpatmedenceinyariegyetem.hu

 

FELNŐTTKÉPZÉSI REGISZTRÁCIÓ

2007. november 5-én történt meg felnőttképzési regisztrációnk a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központnál a 21262-2007 számon.
Felnőttképzési tevékenységeink és szolgáltatásaink:

Jelenleg a programakkreditációs eljárás dokumentumait készítjük elő.

 

SÁROSPATAK - HEFOP PROJEKT

Felnőttképzési tevékenységünk első sikeres állomása volt a sárospataki Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat és konzorciumi partnerei, a Conditio Humana Alapítvány és a Paraklisz Drogellenes Alapítvány "HEFOP/2006/2.2.1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" c. pályázati programja keretében végzett tananyagfejlesztés:
A szociálpolitika alapelvei az Európai Unióban, és képzés 24 fő szociális szakember képzésével.

A tananyagfejlesztésen kívül a projektzárást követően részt vállaltunk a Zempléni Szociális Együttműködési Modell nevű szakmai együttműködési háló kialakításában is.

http://www.z-szem.hu

 

SZENT ERZSÉBET EMLÉKÉV

2007-ben ünnepeltük Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját. A XIII. században élt királylányok közül sajátos személyiségével kiemelkedik a magyar Erzsébet, Margit és Jolán, a három Árpád-házi királylány. A négy évesen Thüringiába "férjhez adott" kislányból kora "híres szentje" lett, a Rózsák és kenyerek szentje, aki a korszellemmel is dacolva tett jót a szegényekkel, akkor, amikor a nyilvános cselekvés a férfiak előjoga volt. Kevesen voltak abban a korban - és példájuk ma is időszerű lehet - akik belső meggyőződésük által vezérelve maguk szabták meg életük fő irányát.
Az emlékév keretében bemutatott Harmonia terrena misztériumjátékban máig érvényes életpéldájuk szólal meg.
A sikeres sárospataki bemutatónak megrendezése az általunk alakított partnerség keretében valósult meg 2007. július 15-én a Ráday Könyvesház és az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság együttműködésével.

http://www.szenterzsebet.hu

 

FOLIA SELECTA

A Kuklay Antal által 1994-ben indított Folia selecta c. kulturális hírlevelet online kulturális és közéleti folyóirattá fejlesztettük; 2007. novemberétől olvasható az interneten a korábban kiadott, digitalizált számok mellett a legújabb 2007. decemberében megjelent 37. szám.

http://www.foliaselecta.hu

 

ELINDULT A COLLEGIUM PANNONICUM HONLAPJA

Tevékenységünkhöz kapcsolódó nyilvánossági felület kialakítására szintén 2007. őszén került sor a www.collegium-pannonicum.hu oldal elindításával.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

        

Terveink között szerepel egy előadássorozat elindítása a CDU értékbizottsága és a Konrad Adenauer Stiftung gondozásában megjelent vitairat nyomán, mely célja a keresztény felelősségben gyökerező politikai cselekvés alapjainak magyarországi továbbgondolása a 2008-2009-es tanévben a Konrad Adenauer Stiftung budapesti irodája és a Faludi Ferenc Akadémia, a Magyar Jezsuiták Ifjúság-, és Felnőttképző Intézete közreműködésével.