TARTALOM

FELNŐTTKÉPZÉS

Közös képzési program a Centre for European Studies-zal

A Centre for European Studies (CES) az Antall József Alapítvánnyal (AJA) közösen képzési programot szervezett 2008 szeptemberétől decemberig. Az AJA feladata a helyszínek biztosítása és a résztvevők kiválasztása volt. A programba felnőttképző szervezetként kapcsolódott be a Collegium Pannonicum.

A Közéleti Akadémia keretében a cél, hogy a civil szféra aktív résztvevőinek és döntéshozóinak jobb kommunikációját európai kérdésekben, országos és regionális szinten egyaránt elősegítse. A program erre a szintre összpontosított témaválasztásában.
Ezzel a módszerrel azonban nemcsak az állampolgárok informáltságának az elősegítése, hanem az Európai Uniós témák számának a növelése is a célok között szerepelt.

Országos szinten 2 napos program került megrendezésre, míg regionális szinten minden egyes régióban (összesen 7) úgyszintén 2 napot vett igénybe a program.
Országos szinten 70 jelentkező vett részt, míg regionális szinten 26 résztvevő, azaz összesen 182-en jelentkeztek, hogy részt vegyenek a képzésben.

A képzés két fő témára koncentrálódott:

A négy hónapos program része volt a személyes tanácsadás is, ami egyfelől segített a megtanultak elmélyítésében, másfelől a résztvevők fejlődését is nyomon lehetett követni.

http://www.thinkingeurope.eu

 

ESZTERGOM - HEFOP PROJEKT

Nemzeti Fejlesztési Terv"HEFOP/2006/2.2.1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" pályázati kiírás keretében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Szociális Szakemberek Fóruma és az Író Gergely Alapítvány konzorciuma által megvalósított "CONVERSIO - konzulensi hálózat kiépítése Komárom-Esztergom Megyében" c. pályázati programba a 2008. évi sikeres sárospataki projekt jó gyakorlatainak átadásával kapcsolódtunk be az Író Gergely Alapítvány felkérésére.
A korábban megszerzett projektmenedzsment tapasztalatok és a tananyagfejlesztés területén elért eredményeink a Komárom-Esztergom megyei, veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek javítását célzó projektben jól hasznosíthatóak voltak; a szociális szférában dolgozók képzésével és hálózatba szervezésével az eredményes projektzárást jelentősen elősegítették, és bízunk abban, hogy a résztvevők számára hosszútávon is hasznosítható tudást adtunk át.

http://www.conversio.org.hu

 

"BESZÉLGETÉSEK AZ EMBERI MÉLTÓSÁGRÓL" ELŐADÁSSOROZAT

A tavalyi évben eredményesen kialakított együttműködés keretében, 2008. októbertől indult el a Beszélgetések az emberi méltóságról c. előadássorozatunk havi rendszerességgel.
Az előadássorozat előzménye a Konrad Adenauer Alapítvány elnöke, Prof. Dr. Bernhard Vogel szerkesztésében 2007-ben közreadott "A középpontban: az emberi méltóság" c kötet volt, amelynek előszavában ez olvasható:
"A keresztény szociáletikusok köre és a Konrad Adenauer Alapítvány ezzel az írással szeretné bátorítani a többi politikai és társadalmi intézményt, hogy kövessék példánkat,és kíséreljék meg maguk is feltárni és megvitatni a pártok politikai cselekvésének világnézeti alapjait. Így a jelen munka egyben a beszélgetés egyfajta kezdeményezésének, kiindulópontjának is tekinthető."
Magyarországon három szervezet összefogásával létrejövő "Beszélgetések az emberi méltósságról" című előadássorozat keretében kívánjuk a továbbgondolás fórumát megteremteni: a Collegium Pannonicum szervezésében a Faludi Akadémián, a Konrad Adenauer Alapítvány támogatásával a 2008-2009-es tanévben havi rendszerességgel a témát egy-egy alapvető megközelítésből bemutatva.
Az első félévben 3 előadásra került sor.

    

 

FOLIA SELECTA

2007. novemberétől olvasható az interneten a Kuklay Antal és Dabóci Mária által szerkesztett és az alapítványunk által megjelentetett on-line kulturális és közéleti folyóirat, amelynek 2008-ban két száma jelent meg:

Folia Selecta 38. szám - 2008. június
DABÓCI MÁRIA:
A 80 éves Tímár Ágnes köszöntése
PIERRE-MARIE EMONET OP:
Metafizika egyszerű szavakkal (fordította: Varsányi Luca)
NORA POSSENTI:
A három Maritain. VIII. Meudon 1.
(fordította Greutterné Bognár Eszter)
KUKLAY ANTAL:
Egy kiállítás emlékkönyvébe
FLORILEGIUM - Sziu indián ima
Folia Selecta 39. szám - 2008. december
KUKLAY ANTAL: Pilinszky János Egy szép napon című verséről
PIERRE-MARIE EMONET OP: Isten a dolgok tükrében 2.
NORA POSSENTI GHIGLIA: A három Maritain. VIII. Meudon 2.
fordította: Greutterné Bognár Eszter
FLORILEGIUM - Viktor E. Frankl: Ajándék a sorsunk

A folyóirat szerkesztői a korábbi évfolyamokhoz hasonlóan Jacques Maritain humanisztikus-neotomista szellemi örökségét vállalják fel, ebben a szellemiségben keresik a mai kor problémáira adható válaszokat.
A jövőben tervezzük megoldani azt is, hogy ne pusztán az egyes számok adattárháza legyen a portál, hanem élővé tegyük a letölthető fájlokat a hozzákapcsolódó kereső és link funkciókkal. Ehhez szükséges a szövegtörzsek újratördelése és a szükséges HTML-programozás elvégzése, amely viszont jelentős költségvonzata miatt önerőből nem kivitelezhető, csak eredményesen bevont pályázati források segítségével.

http://www.foliaselecta.hu